Termeni si conditii

TErmeni si Conditii

  1. Utilizatorii paginii web CroitorieMobila.ro pot beneficia de serviciile cuprinse in oferta afisata doar in baza acordului privind Terenii si Conditiile prezente.
  2.  Servicile pot fi comandate folosind formularele din pagina web sau telefonic.
  3. Tarifele sunt exprimate in Sectiunea “Tarife”. Pentru serviciile prestate, CroitorieMobila.ro prin proprietarul sau, emite facturi fiscale sau bonuri fiscale, conform reglementarilor in vigoare. Plata se face de regula la incheierea prestarii serviciilor si livrarii produselor sau, punctual pot fi incasate avansuri conform agreerii comune.
  4. Modalitatea efectiva de derulare a intregului proces comercial este urmatoarea:

-clientul face o rezervare pentru servicii de croitorie Retus sau Croitorie la Comanda

-reprezentantul firmei se deplaseaza la adresa clientului si preia articolele de imbracaminte impreuna cu masuratorile necesare.

-presatita se executa la atelierul firmei

-la data convenita de comun acord, reprezentantul firmei returneaza produsele retusate sau livreaza produsele executate, dupa caz.

Conditiile de plata si termenele de executie se stabilesc si se agreeaza punctual functie de posibilitatile la momentul respectiv.

5. In caz de FORTA MAJORA, nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator – total sau partial – a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de 60 zile producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui. Daca in termen de 90 de zile de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.

6. Cu privire la litigii, partile au convenit ca toate neintelegerile privind prezentul contract sa fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentantii lor. In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile se vor adresa instantelor judecatoresti competente.

Contact (tel, sms, watsapp): 0754994022

mail: contact@croitoriemobila.ro

Scroll To Top
Close
Menu
Translate »